Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

[Quan tâm] Công thức tạo ra thay đổi cho tổ chức

Công thức tạo ra thay đổi cho tổ chức

[Quan tâm] Công thức tạo ra thay đổi cho tổ chức

20/12/2014
|
0 Bình luận
|

Rất nhiều người muốn tạo ra thay đổi, nhưng lại rất ít người biết mình phải bắt đầu từ đâu. Trên thực tế, chính những vấn đề khó khăn và có thể làm bạn mất tinh thần lúc đầu, lại là những điều làm cho bạn phấn khích và được thử thách hơn khi tạo ra thay đổi.

Có 5 phần chính mà bạn cần xem xét và phát triển để sự thay đổi có mục đích của bạn thành hiện thực

1. Mục đích (Purpose)

Tại sao chúng ta cần tạo ra sự thay đổi này?

Hầu hết mọi người đều không thích thay đổi. Trừ khi bạn có thể mang lại cho họ một lí do hợp lý, bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn để làm cho mọi người chấp nhận ý tưởng thay đổi của mình. Mọi người sẽ ủng hộ việc thay đổi có mục đích của bạn nếu họ cảm thấy rằng nó có tính thuyết phục và có khả năng mang lại một tương lai tốt đẹp hơn.

2. Chiến lược (Strategy)

Chúng ta thực thi thay đổi này như thế nào?

Chỉ đơn giản đề xuất ra một sự thay đổi không đảm bảo rằng nó sẽ trở thành thay đổi thực sự. Càng nhiều người bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, nó càng gây ra nhiều khó khăn. Một chiến lược sẽ giúp mọi người biết tiến hành bước như thế nào trên con đường tạo ra thay đổi.

3. Ảnh hưởng (Influence)

Tại sao tôi nên tin anh?

Một người có thể có một ý tưởng tuyệt vời, nhưng không được ai hỗ trợ thì cũng không thể biến ý tưởng đó thành thực tế. Là lãnh đạo, bạn có thể không có đủ ảnh hưởng cần thiết để thay đổi đầu óc của tất cả mọi người, nhưng bạn nên biết ai là người có thể thay đổi được. Tìm ra những người lắng nghe và ủng hộ chiến lược và mục đích của bạn. Nếu bạn thiếu ảnh hưởng để có thể thuyết phục mọi người rằng việc thay đổi là một ý tưởng tốt, bạn sẽ gặp khó khăn khi thực thi.

4. Truyền thông (Communication)

Mọi người cần phải biết những gì khi chúng ta tiến hành những thay đổi này?

Trong suốt quá trình thay đổi, truyền thông sẽ tăng cường hoặc thiết lập mục đích và chiến lược của bạn. Bạn phải truyền đạt rõ ràng và thấm nhuần các mục tiêu và chiến lược cơ bản. Mọi người sẽ có những câu hỏi, những nghi ngại, mối quan tâm cũng như lo sợ. Nếu bạn không thành công trong việc giúp mọi người nắm bắt được mục đích và ý nghĩa của quá trình thay đổi, bạn sẽ mất đi bất kỳ ảnh hưởng có giá trị nào mà bạn có và họ sẽ tìm cách để phá hỏng các chiến lược của bạn.

Truyền thông nội bộ

5. Nguồn lực (Resourses)

Chúng ta đã có những gì cần để tạo ra thay đổi?

Nếu bạn đề xuất một thay đổi, bạn phải đảm bảo rằng tổ chức của bạn có đủ các nguồn lực để tạo ra những thay đổi đó. Hoặc bạn phải làm cho họ nhận thức được rằng các chiến lược của bạn bạn có thể giành được các nguồn lực cần thiết này như thế nào. Các nguồn có thể là vật liệu, nhân lực, hệ thống, tiền bạc .Đó là bất kể điều gì cần để mang lại thay đổi.

5 thành phần này tạo thành công thức

Mục đích + Chiến lược + Ảnh hưởng + Truyền thông + Nguồn lực = Thay đổi thực sự => Mọi người sẽ chấp nhận thay đổi của bạn.

Nếu bạn thiếu đi một trong các thành phần này, nó sẽ làm hỏng ý tưởng tạo ra thay đổi:

Mục đích + Chiến lược + Ảnh hưởng + Truyền thông + Nguồn lực = Sự thờ ơ, hờ hững: Mọi người cảm thấy thay đổi của bạn là không cần thiết.

Mục đích + Chiến lược + Ảnh hưởng + Truyền thông + Nguồn lực = Sự hỗn loạn: Mọi người sẽ không biết phải tiến hành như thế nào.

Mục đích + Chiến lược + Ảnh hưởng + Truyền thông + Nguồn lực = Thiếu tin cậy: Mọi người không ủng hộ việc thay đổi của bạn.

Mục đích + Chiến lược + Ảnh hưởng + Truyền thông + Nguồn lực = Thiếu nhận thức: Mọi người không rõ về thay đổi của bạn.

Mục đích + Chiến lược + Ảnh hưởng + Truyền đạt + Nguồn lực = Kết thúc thảm bại: Mọi người không thể mang lại thay đổi. Đôi khi thậm chí một ý tưởng nhỏ nhất cũng rất khó thực thi.

Thay đổi là một chức năng cần thiết của mọi tổ chức nếu tổ chức đó mong muốn duy trì được sự tiến bộ và muốn phát triển. Muôn phát triển thì phải thay đổi nhưng thay đổi không thực sự có nghĩa là đã phát triển. Đó là lí do tại sao mục đích của quá trình thay đổi lại quan trọng đến vậy.

Các nhà lãnh đạo nhận ra rằng mọi thay đổi đều có giá của nó, nhưng họ cũng tin rằng cái giá đó là thích đáng. Bất cứ khi nào bạn đề xuất thay đổi trong tổ chức, phải tiến hành ý tưởng đó thông qua 5 phần ở trên; nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.

Quang Ngọc