Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Chiến lược quản lý

Chiến lược quản lý

Chiến lược quản lý

10/09/2014
|
0 Bình luận
|

“Hệ thống quản lý chính là một giải pháp.”

– AT&T –

Bạn từng nghĩ rằng để có một Chiến lược quản lý hoàn hảo, công ty bạn cần những nhà quản lý tài năng, những người có kỹ năng, trình độ và nghệ thuật ứng xử khéo léo.

Điều này không đúng. Bạn không cần và không đủ khả năng thuê những người này.

Trên thực tế, có thể những người này lại cản trở sự tồn tại của bạn.

Điều bạn cần chính là một hệ thống quản lý.

Hệ thống này sẽ trở thành Chiến lược quản lý, là công cụ để Mô hình kinh doanh đem lại kết quả tốt.

Hệ thống quản lý không chỉ là giải pháp cho những vấn đề nảy sinh từ bất ổn về nhân sự.

Hệ thống này sẽ biến những vấn đề về nhân sự thành một cơ hội, thông qua điều phối quá trình ra quyết định quản lý, đồng thời hệ thống này cũng giúp bạn không phải ra quyết định những lúc không cần thiết.

Hệ thống quản lý là gì?

Đó là hệ thống được thiết kế trong mô hình kinh doanh để công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Hệ thống quản lý càng được tự động hóa thì Mô hình kinh doanh càng hiệu quả.

Phát triển quản lý là quá trình xây dựng hệ thống quản lý, và hướng dẫn nhà quản lý sử dụng hệ thống đó. Phát triển quản lý không phải là công cụ quản lý như nhiều người nghĩ mà là một công cụ marketing.

Mục đích của phát triển quản lý là xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp tìm kiếm và giữ khách hàng để thu lợi nhuận cao hơn các doanh nghiệp khác.

Hãy xem xét hệ thống quản lý được áp dụng tại khách sạn tôi đã tới cách đây 17 năm.

Trích The Emyth