Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Sách doanh trí

Lãnh đạo đích thực

Lãnh đạo đích thực

03/11/2014
|
0 Bình luận
|

Cuốn sách này bàn một cách sâu sắc và đầy tính phê phán đến nhiều vấn đề quan trọng, chẳng hạn như: các mục tiêu của doanh nghiệp v […]

Xem chi tiết
Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

06/10/2014
|
0 Bình luận
|

Xây dựng một doanh nghiệp cho riêng mình là ước mơ của rất nhiều người. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp nhỏ sau khi thành lập đều đi theo mô h […]

Xem chi tiết
Quản lý khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

12/09/2014
|
0 Bình luận
|

Chiến lược quản lý
Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

Lần thứ ba đến khách sạn, tôi đề nghị được gặp người quản lý. Tôi mu […]

Xem chi tiết
Khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

11/09/2014
|
0 Bình luận
|

Sau khi xem qua Chiến lược quản lý, mời bạn xem xét tiếp hệ thống quản lý được áp dụng tại một khách sạn.

17 năm trước, tôi quy […]

Xem chi tiết
Chiến lược quản lý

Chiến lược quản lý

10/09/2014
|
0 Bình luận
|

“Hệ thống quản lý chính là một giải pháp.”
– AT&T –
Bạn từng nghĩ rằng để có một Chiến lược quản lý hoàn hảo, công ty bạn cần […]

Xem chi tiết