Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Kinh nghiệm quản lý

Cách tìm và thổi lửa nhân viên có tố chất sáng tạo?

Cách tìm và thổi lửa nhân viên có tố chất sáng tạo?

20/05/2014
|
0 Bình luận
|

Trong công việc, nhà quản lý luôn yêu cầu nhân viên phải đạt kết quả nhất quán và hiệu quả nhất. Thành công của một tháng sẽ nhanh ch […]

Xem chi tiết
Quy trình phát triển sản phẩm mới

Quy trình phát triển sản phẩm mới

19/05/2014
|
0 Bình luận
|

Vì sao cần đổi mới sản phẩm?

Có nhiều lý do quan trọng để tiến hành đổi mới sản phẩm. Khi thị trường thay đổi liên tục, nhu cầu của kh […]

Xem chi tiết
Phát triển cơ hội bán hàng

Phát triển cơ hội bán hàng

18/05/2014
|
0 Bình luận
|

Phát triển các cơ hội bán hàng (lead nurturing) được hiểu là các hoạt động tiếp thị dưới dạng các ấn phẩm, blog, thư điện tử… và là một đề tài […]

Xem chi tiết
3 thách thức lớn của marketing online hiện tại

3 thách thức lớn của marketing online hiện tại

18/05/2014
|
0 Bình luận
|

Ngày nay, hầu hết việc xây dựng nội dung cho kế hoạch marketing online đa phần dựa trên những giả thuyết không chính xác. Điều này có thể d […]

Xem chi tiết
Quản trị hoạt động kinh doanh bằng những con số

Quản trị hoạt động kinh doanh bằng những con số

17/05/2014
|
0 Bình luận
|

Nhiều dự báo kinh tế trong năm 2014 sẽ tiếp tục khó khăn, trong bối cảnh đó người đứng đầu doanh nghiệp phải biết xây dựng nền tảng kinh doanh vững […]

Xem chi tiết