Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

Khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

Khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

08/10/2014
|
0 Bình luận
|

Mối tương quan giữa lãnh đạo và quản lý đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi trong giới học thuật lẫn giới kinh doanh.

Quản lý và lãnh đạo là hai cách tác động đến con người khác nhau. Lãnh đạo thiết lập một đường hướng, tầm nhìn cho nhân viên làm theo. Hay nói cách khác, lãnh đạo chính là mũi tên chỉ hướng. Còn nhà quản lý chỉ đạo và kiểm soát con người, tài nguyên tuân theo các nguyên tắc và các giá trị đã được lãnh đạo đưa ra. Quản lý sử dụng các quy tắc quản trị trong khi các nhà lãnh đạo sử dụng niềm đam mê và khuấy động cảm xúc.

Một cách tự nhiên, con người sẽ sẵn sàng làm theo lãnh đạo do gắn bó về mặt tình cảm, trong khi người quản lý được cấp dưới vâng lời là do thẩm quyền chính thức được trao cho họ. Kết quả là, mọi người có xu hướng trung thành hơn với nhà lãnh đạo thay vì nhà quản lý.

[Infographic]Khác biệt giữa quản lý và lãnh đạo

Theo Unnati