Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Doanh nghiệp nhỏ có thể làm tốt hơn

Doanh nghiệp nhỏ có thể làm tốt hơn

Doanh nghiệp nhỏ có thể làm tốt hơn

31/10/2014
|
0 Bình luận
|

Xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Theo Score.org, một tổ chức hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ, các công ty lớn chưa hẳn đã có khả năng giữ lại khách hàng và xây dựng lòng trung thành của khách hàng tốt hơn các công ty nhỏ. Tổ chức này cho rằng mặc dù các công ty lớn thường đầu tư nhiều cho các hoạt động tiếp thị và xây dựng nhãn hiệu, nhưng họ có thể thiếu kiên nhẫn và không hiểu nhu cầu của từng khách hàng bằng các công ty nhỏ. Score.org đưa ra những kết quả nghiên cứu và những lời khuyên dưới đây giúp các doanh nghiệp nhỏ xây dựng lòng trung thành với khách hàng.

Doanh nghiệp nhỏ có thể làm tốt hơnDoanh nghiệp nhỏ có thể làm tốt hơn

Theo INC