Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Tính giá

FIFO LIFO là gì?

FIFO LIFO là gì?

29/05/2014
|
0 Bình luận
|

1. FIFO Phương pháp chi phí hàng tồn kho

Định nghĩa: FIFO, viết tắt của “first-in-first-out” là một phương pháp kiểm kê chi phí trong đó giả định rằng […]

Xem chi tiết