Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Quản lý

Quản lý khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

12/09/2014
|
0 Bình luận
|

Chiến lược quản lý
Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

Lần thứ ba đến khách sạn, tôi đề nghị được gặp người quản lý. Tôi mu […]

Xem chi tiết
Khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

11/09/2014
|
0 Bình luận
|

Sau khi xem qua Chiến lược quản lý, mời bạn xem xét tiếp hệ thống quản lý được áp dụng tại một khách sạn.

17 năm trước, tôi quy […]

Xem chi tiết
Chiến lược quản lý

Chiến lược quản lý

10/09/2014
|
0 Bình luận
|

“Hệ thống quản lý chính là một giải pháp.”
– AT&T –
Bạn từng nghĩ rằng để có một Chiến lược quản lý hoàn hảo, công ty bạn cần […]

Xem chi tiết
Định nghĩa lại quản lý hiệu quả

Định nghĩa lại quản lý hiệu quả

28/07/2014
|
0 Bình luận
|

So với các nước trong khu vực như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, nhân sự Việt Nam chưa có nhiều trải nghiệm. Do vậy, khi tham gia đào tạo nh […]

Xem chi tiết
Quản lý chiến lược sử dụng Balanced Scorecard

Quản lý chiến lược sử dụng Balanced Scorecard

28/05/2014
|
0 Bình luận
|

Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập hiện nay, các tổ chức phải đối mặt với rất nhiều rào cản trong việc phát […]

Xem chi tiết