Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Giải pháp

Quản lý khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

12/09/2014
|
0 Bình luận
|

Chiến lược quản lý
Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

Lần thứ ba đến khách sạn, tôi đề nghị được gặp người quản lý. Tôi mu […]

Xem chi tiết
Khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

11/09/2014
|
0 Bình luận
|

Sau khi xem qua Chiến lược quản lý, mời bạn xem xét tiếp hệ thống quản lý được áp dụng tại một khách sạn.

17 năm trước, tôi quy […]

Xem chi tiết
Chiến lược quản lý

Chiến lược quản lý

10/09/2014
|
0 Bình luận
|

“Hệ thống quản lý chính là một giải pháp.”
– AT&T –
Bạn từng nghĩ rằng để có một Chiến lược quản lý hoàn hảo, công ty bạn cần […]

Xem chi tiết
Đi tìm giải pháp phù hợp

Đi tìm giải pháp phù hợp

29/08/2014
|
0 Bình luận
|

Trong quyển sách của tác giả Margaret Parkin mang tên Các câu chuyện để hướng dẫn nhân viên (NXB Kogan Page phát hành năm 2001) có một đoạn dẫn gi […]

Xem chi tiết
Triển khai ERP - Bao nhiêu % phụ thuộc vào Doanh nghiệp?

Triển khai ERP – Bao nhiêu % phụ thuộc vào Doanh nghiệp?

04/08/2014
|
0 Bình luận
|

Thông thường các doanh nghiệp hay nghĩ rằng việc triển khai dự án ERP thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào sản phẩm phần mềm và nh […]

Xem chi tiết