Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

ERP

Phân biệt phần mềm kế toán và hệ thống ERP

Phân biệt phần mềm kế toán và hệ thống ERP

28/07/2014
|
0 Bình luận
|

Cả phần mềm kế toán quản trị và phần mềm ERP đều có mục đích chung là phục vụ công việc quản lý doanh nghiệp.

Có những modules có mặt trong c […]

Xem chi tiết
Vì sao lãnh đạo doanh nghiệp cần ERP

Vì sao lãnh đạo doanh nghiệp cần ERP

12/05/2014
|
0 Bình luận
|

Mỗi doanh nghiệp đều có con đường phát triển của riêng mình và tuỳ thuộc vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh mà sẽ đề ra các chiến lược phát […]

Xem chi tiết