Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

doanh thu

Lựa chọn ERP cho hiệu quả

Lựa chọn ERP cho hiệu quả

22/12/2014
|
Bình luận ẩn
|

Việc lựa chọn giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hiện vẫn là câu hỏi với nhiều doanh nghiệp (DN), khi mà các thông tin về ERP ch […]

Xem chi tiết
Lựa chọn chiến thuật bán hàng: Trực tiếp hay gián tiếp?

Lựa chọn chiến thuật bán hàng: Trực tiếp hay gián tiếp?

02/12/2014
|
0 Bình luận
|

Một mô hình kênh trực tiếp – mặc dù nó có thể là khó khăn hơn so với bán hàng thông qua một bên thứ ba nhưng cũng có cái gi […]

Xem chi tiết
Tầm quan trọng của CRM đối với doanh nghiệp

Tầm quan trọng của CRM đối với doanh nghiệp

23/05/2014
|
0 Bình luận
|

CRM là một thuật ngữ đã trở nên quen thuộc với nhiều doanh nghiệp, việc áp dụng CRM giúp các doanh nghiệp phát triển mối quan hệ của mình với […]

Xem chi tiết
Giải quyết mâu thuẫn để tăng doanh thu B2B

Giải quyết mâu thuẫn để tăng doanh thu B2B

11/05/2014
|
0 Bình luận
|

Kinh nghiệm của Amazon rõ ràng đang bắt đầu ảnh hưởng đến việc mua sắm theo mô hình B2B của thế giới. Trong đó, một kinh nghiệm quý báu là các nhà cung c […]

Xem chi tiết