Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Đánh giá

Phương pháp đo lường hiệu quả lãnh đạo

Phương pháp đo lường hiệu quả lãnh đạo

01/12/2014
|
0 Bình luận
|

Bằng cách sử dụng các dữ liệu, bạn sẽ xây dựng nên một mối liên hệ chặt chẽ giữa các khía cạnh khác nhau trong công việc c […]

Xem chi tiết
Business Model Canvas

Business Model Canvas – Công cụ đánh giá, thiết kế mô hình kinh doanh hiệu quả

08/10/2014
|
0 Bình luận
|

Business Model Canvas – một công cụ quản lý được sử dụng để đánh giá doanh nghiệp, thiết kế mô hình kinh doanh cũng như chiến lược cho một doanh nghiệp.

Những công ty […]

Xem chi tiết