Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Chiến lược

Chiến lược 'tránh mạnh, đánh yếu' của Biti's khi đổ bộ thị trường Trung Quốc

Chiến lược ‘tránh mạnh, đánh yếu’ của Biti’s khi đổ bộ thị trường Trung Quốc

24/09/2014
|
0 Bình luận
|

Hạn chế sự bành trướng của ‘vua hàng nhái’ vốn đã gian nan, nói gì đến việc tấn công đối thủ ngay tại ‘nhà người ta’? Nhưng Biti’s đã làm được.

Xem chi tiết
Quản lý khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

12/09/2014
|
0 Bình luận
|

Chiến lược quản lý
Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

Lần thứ ba đến khách sạn, tôi đề nghị được gặp người quản lý. Tôi mu […]

Xem chi tiết
Khách sạn

Hộp diêm, kẹo bạc hà, cà phê và báo

11/09/2014
|
0 Bình luận
|

Sau khi xem qua Chiến lược quản lý, mời bạn xem xét tiếp hệ thống quản lý được áp dụng tại một khách sạn.

17 năm trước, tôi quy […]

Xem chi tiết
Chiến lược quản lý

Chiến lược quản lý

10/09/2014
|
0 Bình luận
|

“Hệ thống quản lý chính là một giải pháp.”
– AT&T –
Bạn từng nghĩ rằng để có một Chiến lược quản lý hoàn hảo, công ty bạn cần […]

Xem chi tiết
Gắn kết tài sản vô hình với chiến lược của doanh nghiệp

Gắn kết tài sản vô hình với chiến lược của doanh nghiệp

06/09/2014
|
0 Bình luận
|

Hơn 75% giá trị thị trường của một doanh ngiệp có nguồn gốc từ những tài sản vô hình, cái mà các thước đo tài chính truyền thống b […]

Xem chi tiết