Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Phân hệ quản lý kho - Warehouse Management

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với hệ thống quản lý kho hàng ghi sổ kép.

Truy cập ngay mà không yêu cầu gì thêm.

Tính năng nổi bật

+ Quản lý & theo dõi lịch sử lưu chuyển hàng hóa và lập kế hoạch,
+ Hỗ trợ đa phương thức: nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), v.v.)
+ Định giá tồn kho (giá tiêu chuẩn hoặc bình quân, …)
+ Mạnh mẽ khi đối diện với sự sai khác giữa tồn kho thực tế và tồn kho sổ sách
+ Các quy tắc xếp lại tự động (quy tắc mức tồn, JIT, v.v.)
+ Hỗ trợ mã vạch
+ Nhanh chóng phát hiện sai sót thông qua hệ thống ghi sổ kép
+ Truy xuất nguồn gốc (Upstream / Downstream, Số seri, …)

Báo biểu phân hệ quản lý kho hàng

+ Hàng nhập (dưới dạng biểu đồ)
+ Hàng xuất (dưới dạng biểu đồ)
+ Các trường hợp mua sắm ngoại lệ
+ Phân tích tồn kho
+ Hàng tồn kho cuối cùng
+ Phân tích lưu chuyển hàng hóa

Hệ thống quản lý kho

Sử dụng quản lý hàng tồn kho bằng phương pháp ghi sổ kép mang tính đột phá

Hệ thống quản lý khoGiảm thời gian quản lý của bạn, tự động thực hiện các nghiệp vụ kho, giảm mức hàng tồn kho của bạn và nhận được truy xuất nguồn gốc đầy đủ về các hoạt động với hệ thống kiểm kê ghi sổ kép của Odoo.


Quản lý xuất, nhập, tồn bằng phương pháp ghi sổ kép

Không có gì tự nhiên mất đi, mà chỉ được dịch chuyển

Quản lý xuất, nhập, tồn bằng phương pháp ghi sổ képDựa trên khái niệm ghi sổ kép đã cách mạng hóa kế toán, hệ thống quản lý hàng tồn kho của Odoo không làm hao hụt, giảm hoặc mất mát hàng hóa; hàng hóa chỉ là chuyển từ một địa điểm này sang địa điểm khác.

Điều này cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ (từ khách hàng đến nhà cung cấp, không giới hạn địa điểm kho hàng của bạn), báo cáo tiên tiến (ví dụ như định giá hàng tồn kho vào sản xuất tại vị trí tồn kho đối ứng) và một giao diện người dùng rất đơn giản.


Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ kho

Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ khoOdoo chuẩn bị tất cả các nghiệp vụ kho cho bạn, theo quy tắc giao nhận của riêng bạn: các quy tắc đẩy, quy tắc kéo, làm theo đơn đặt hàng, các quy tắc tồn kho tối thiểu, v.v. Tối ưu hóa việc lập kế hoạch và công việc của người quản lý để giảm thời gian xử của bạn.


Tự động hóa các nghiệp vụ

Tự động hóa các nghiệp vụThiết lập các nghiệp vụ giao nhận, đóng gói và dịch chuyển nội bộ theo lịch trình tự động bằng cách sử dụng quy tắc định tuyến của riêng bạn. Quy tắc đẩy và kéo các quy định để tổ chức một kho hoặc để quản lý các dịch chuyển của hàng hóa giữa một số kho.


Tạo các truy xuất nguồn gốc đầy đủ

Tạo các truy xuất nguồn gốc đầy đủBao quát tất cả các kho hàng của bạn bằng cách truy xuất tất cả các nghiệp vụ trong quá khứ và các giao dịch hàng tồn kho trong tương lai. Theo dõi chi tiết tất cả các di chuyển kho, không chỉ trong kho của bạn mà còn trong các kho đối tác (khách hàng, nhà cung cấp hoặc các địa điểm sản xuất).

Duyệt qua các dòng truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi để có một cái nhìn rõ ràng với những gì đã xảy ra với một hàng hóa hoặc lô hàng hóa cụ thể.


Giảm mức tồn kho của bạn

Phương thức mua sắm tinh chỉnh theo nhu cầu của bạn

Giảm mức tồn kho của bạnGiảm lượng tồn kho của bạn trong khi luôn luôn được bổ sung! Bạn có thể thiết lập lượng tồn kho tối thiểu để tự động mua sắm với số lượng được tính chính xác để có được mức tồn kho quy định tối ưu. Loại bỏ các phiền toái cảu việc quản lý kho hàng và để cho các hệ thống trợ giúp bạn với các nghiệp vụ hoàn chỉnh.


Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác

Tích hợp với phân hệ Bán hàng, Mua hàng và Kế toán

Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khácViệc mua sắm hàng hóa được quản lý chính xác bởi phân hệ quản lý kho của Odoo được tích hợp đầy đủ với phân hệ mua hàng, bán hàng để có dự báo chính xác. Việc tích hợp với kế toán cho phép định giá hàng tồn kho theo thời gian thực và báo cáo chi tiết về các khoản thu chi trong nghiệp vụ quản lý kho của bạn.


Theo dõi số serial

Theo dõi số serialGán số thứ tự từng bước giao nhận hàng. Odoo quản lý nhiều lô hàng hóa (lô hàng giống hệt nhau) hoặc rất nhiều phương thức bố trí kho (giá, kệ, ngăn, v.v.) để giúp bạn có được đầy đủ truy xuất nguồn gốc ngược và xuôi.


Quản lý vị trí hàng hóa trong kho dễ dàng hơn

Quản lý xuất, nhập, tồn bằng phương pháp ghi sổ képQuản lý từng vị trí riêng của hàng hóa để trong hay ngoài kho, kho của khách hàng, kho của nhà cung cấp hoặc hàng tồn tại kho sản xuất với hệ thống quản lý đa kho của Odoo dựa trên cấu trúc vị trí thứ bậc.


Báo cáo và bảng thông tin

Phân tích năng lực kho hàng của bạn nhằm cải thiện hiệu quả quản lý

Báo cáo và bảng thông tinCó được những thông tin bạn cần để đưa ra các quyết định đúng đắn hơn. Thiết kế bảng thông tin tùy chỉnh để có một cái nhìn bao quát hơn về năng lực kho hàng của bạn trong nháy mắt. Đi sâu hơn vào các báo cáo theo thời gian thực mà bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ.


Bắt đầu quản lý kho hàng ngay!

Truy cập ngay mà không yêu cầu gì thêm.