Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Tư vấn triển khai

Phương pháp triển khai được thực hiện tuần tự theo 5 giai đoạn

 • 1Chuẩn bị

  - Chuẩn bị đội ngũ cho dự án

  - Họp kick-off dự án

  - Phân công trách nhiệm

  - Chuẩn bị các quy tắc cho đội dự án

  - Đánh giá kết quả của bước chuẩn bị

 • 2Thiết kế

  - Kế hoạch chi tiết cho hoạt động của dự án

  - Làm việc với cán bộ nghiệp vụ

  - Tài liệu thiết kế hệ thống

  - Đánh giá và chấp nhận thiết kế hệ thống

  - Đánh giá kết quả của giai đoạn thiết kế

 • 3Thực hiện

  - Chuẩn bị cho đào tạo và kiểm tra chấp nhận hệ thống

  - Thiết lập hệ thống theo thiết kế

  - Quản lý các thay đổi trong quá trình thực hiện

  - Người sử dụng kiểm tra & chấp nhận hệ thống (UAT)

  - Lập kế hoạch cho đưa vào sử dụng

  - Đánh giá giai đoạn

 • 4Kiểm tra

  - Đào tạo người sử dụng

  - Chuẩn bị dữ liệu và quy trình

  - Lên kế hoạch chi tiết + trách nhiệm từng thành viên trong quá trình GoLive

  - Chuẩn bị hệ thống chính để đưa vào sử dụng

  - Đánh giá kết quả giai đoạn

 • 5Sử dụng & hỗ trợ

  - Hỗ trợ giải quyết các phát sinh trong quá trình chuẩn bị

  - Đánh giá lần cuối theo kế hoạch chi tiết

  - GoLive

  - Hỗ trợ sau GoLive và tinh chỉnh hệ thống

  - Đánh giá kết quả giai đoạn và kết quả dự án

 • Nghiệm thu

  Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức.

Quý vị đang khó khăn trong việc chọn lựa giải pháp phù hợp với công việc kinh doanh của mình.
Hãy gửi lại thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị để tư vấn giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp của mình (hoàn toàn MIỄN PHÍ).

Tên của bạn (yêu cầu)

Địa chỉ Email (yêu cầu)

Điện thoại (yêu cầu)

Đơn vị (yêu cầu)

Chức danh (yêu cầu)

Thông điệp